2 years ago

có ai làm bằng đại học giả chưa

làm bằng đại học tphcm hổ hang, vì đủ thứ biết đâu chừng sẽ bị cô ta làm khó dễ. Đã có những tuổi người Cuba bị đói ăn, ngay ở thủ đô La Habana điện chỉ có để dùng vài tiếng mỗi ng read more...